Wat zijn de bijzondere eigenschappen van het materiaal aluminium?

Productie van aluminium

1. Primair aluminium: Dit aluminium wordt uit bauxiet (dat naar zijn vindplaats is genoemd, Les Baux) gewonnen. Bauxiet bestaat normaal gesproken voor 60% uit aluinaarde, ijzeroxide en kiezelzuur. Belangrijkste vindplaatsen: Zuid-Amerika, Australië en Afrika

  • Voorbereiden van het bauxiet: Ruwe bauxiet wordt verkleind, gedroogd en fijngemalen.
  • Winning van aluinaarde uit het bauxiet: Met behulp van natronloog worden de ongewenste bijmengingen verwijderd. Zo verkrijgt men ten slotte zuivere, witte aluinaarde (aluminiumoxide).
  • Reductie van aluinaarde tot aluminium via elektrolyse: De aluinaarde wordt in gesmolten kryoliet opgelost. Deze oplossing wordt in een elektrolyse-oven met gelijkstroom in zijn bestanddelen ontleed. Het aluminium verzamelt zich op de bodem en de vrij circulerende zuurstof gaat een verbinding aan met de koolstofelektroden tot koolstofdioxide.

 

2. Secundair aluminium: Secundair aluminium is gerecycled aluminium en wordt via de schrootcyclus opnieuw gewonnen. De kosten voor het recyclen bedragen ca. 5% van de kosten voor de productie van primair aluminium.

Aluminium en milieu

Bij de productie van aluminium voor PREFA producten wordt grotendeels secundair aluminium gebruikt. Dit betekent dat aluminium 100% recyclebaar is zonder belangrijk kwaliteitsverlies!

Door de lange levensduur, het feit dat het onderhoudsvrij is, de goede recyclebaarheid en het lage gewicht (transport) bereikt aluminium een zeer positieve milieubalans.