Duurzaamheid & milieubescherming: Vandaag voor een sterk morgen

Geven en nemen in harmonie

Deze gedachte vat het idee van duurzaamheid goed samen. Ook als het begrip 'duurzaamheid' inmiddels inflatoir wordt gebruikt of zelfs wordt misbruikt, zijn wij bij PREFA ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en van onze medemens.

Er bestaan vele normen, standaards en methoden die tot doel hebben hiervoor een bewijs te leveren. Maar wat betekent duurzaam management, produceren en handelen eigenlijk? Over deze vraag hebben ook wij nagedacht.

Voorbeeldafbeelding voor de video met de belangrijkste uitspraken uit de PREFA duurzaamheidsbrochure

In de eerste plaats gaat het om efficiënt gebruik van waardevolle middelen. Dit omvat niet alleen ons aangekochte materiaal, onze hulp- en bedrijfsstoffen en machines, maar vooral ons zeer gewaardeerde team. Arbeidsveiligheid heeft daarom bij PREFA de allerhoogste prioriteit.

Dr. Cornelius Grupp MBA & Leopold Pasquali

Onze sterke bijdrage aan een intact milieu: Milieubescherming en duurzaamheid zijn voor prefa meer dan alleen woorden. wij nemen onze verantwoordelijkheid heel serieus.

Van de grondstoffeninkoop tot de productie en de afvalverwerking zijn alle stappen van de circulaire economie onderworpen aan een zorgvuldige selectie en uitvoering, en aan strenge controles. Bij PREFA hanteren we hoge standaards om te voldoen aan de meest uiteenlopende eisen met betrekking tot milieuvriendelijke en duurzame exploitatie. Van talrijke maatregelen willen we er hier vier belangrijke expliciet vermelden:

Aluminium recyclingaandeel 87%

Waarom slechts een keer gebruiken, als het steeds weer kan worden gerecycled?
Wist u dat de kleine dakformaten van PREFA een recyclingaandeel van maar liefst 86,6 % hebben? Bij alle producten tezamen, dus inclusief PREFABOND ® en PREFALZ, is het aandeel gerecycled aluminium 77 %.

Recyclingsymbool bestaande uit 3 in elkaar grijpende pijlen – symboliseert het PREFA Aluminium recyclingaandeel

Afvalbalans: 89% gaan terug naar start

Zelf ons afval is waardevol, daarom wordt dit meteen weer hergebruikt.
PREFA kan een uitstekende afvalbalans vermelden: 51% gaat naar de recycling, 38% wordt materieel teruggewonnen, 5% wordt thermisch gebruikt en 6% wordt verwijderd in een afvalverwerkingsinstallatie. Zo keren maar liefst 89% van de afgevoerde materialen terug in de circulaire productie.

gestileerde bladeren in een cirkel, symboliseert de PREFA Aluminium afvalbalans

Verbruikte stroom 100% duurzame energie

PREFA gebruikt uitsluitend stroom uit milieuvriendelijke bronnen
Sinds 2020 komt 100% van de bij de productie gebruikte elektriciteit uit duurzame energie: waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa. En zo zullen we dat ook houden.

Gestileerde afbeelding met windmolens, zon en water als weergave van groene stroom

Broeikasgasemissies bij 3,36 kg CO2eq/kg

Omdat een intacte atmosfeer het allerbelangrijkste is.
Ook bij broeikasgasemissies met een waarde van 3,36 kg CO2eq/kg bereikt PREFA bij de dakelementen, vergeleken met alternatieve producten, de beste resultaten. Om de emissies bij de productie van een PREFA-dak met gemiddeld 400 kg – gedurende de 40 jaar garantie – te compenseren, moesten er slechts 3,76 bomen worden geplant.
En het allerbeste: een aluminiumdak behoudt zijn waarde. Als het na gebruik wordt gerecycled, daalt de emissiewaarde naar slechts 0,76 kg CO2eq/kg. Dus nog minder dan een halve boom.

Symboolafbeelding voor de PREFA Aluminium-uitstoot, 4 bomen

De juiste omgang met moderne materialen: Levenscyclus van prefa producten

Als ze juist worden gebruikt, kan met vele moderne materialen duurzaam worden geproduceerd.
Of een recyclingmateriaal een duurzaam product oplevert, heeft vooral te maken met de technische cyclus en de effecten die tijdens deze cyclus plaatsvinden. Hieronder willen we de levenscyclus van aluminium met betrekking tot onze producten weergeven.

Technische levenscyclus van aluminium producten bij PREFA: technische grondstoffen, productie, product, gebruik, verzameling, demontage

Technische Cyclus

Duurzaamheid: PREFA brochure over

Het PREFA-duurzaamheidsbrochure met nog meer informatie als download.
De inhoud heeft betrekking op de PREFA hoofdvestiging in Marktl, Neder-Oostenrijk.

Hoe ontstaat PREFA aluminium: Het moderne materiaal aluminium kan individueel worden aangepast en bijna overal worden gebruikt.

Aluminium is het meest voorkomende metaal in de aardkorst. Door de eigenschap zich met andere elementen te verbinden, was het vroeger moeilijk om zuiver aluminium te verkrijgen. Pas in 1827 lukte het de Duitse chemicus Friedrich Wöhler om dit aluminium in poedervorm te produceren. Destijds was de prijs van aluminium hoger dan de prijs van goud. Aluminium is daarom een modern bouwmateriaal. Het kan individueel worden aangepast en bijna overal worden gebruikt: als element en onderconstructie voor gevel-, dak- en wandsystemen, als brug- en draagconstructie, als materiaal voor deuren, poorten en vensters. En zelfs voor de vormgeving van interieurs. Aluminium is vast, flexibel, bestendig, duurzaam, vormstabiel en licht.

gestileerde bladeren voor de opsomming van PREFA waarden

1. Gegoten, gevormd, gelegeerd

Het in zogenaamde aluminiumsmelterijen geproduceerde aluminium wordt in blokken gegoten en vervolgens in walserijen gevormd. Door het toevoegen van verschillende materialen en mineralen kunnen de gewenste eigenschappen van aluminium als legering worden bereikt.

gestileerde tak met bladeren voor de opsomming van de PREFA waarden

2. Coilcoatingproces

Om onze producten weerbestendig te houden en door de jaren heen een visueel aantrekkelijk oppervlak te garanderen, worden onze producten afgewerkt met een hoogwaardig HDP-laksysteem. De lak wordt middels een zogenaamd coilcoatingproces aangebracht.

Gestileerd blad voor PREFA opsommingen van de waarden

3. Recycling

Het gecoilcoate aluminium wordt geproduceerd door recycling van aluminiumschroot in verschillende hoeveelheden, afhankelijk van de legering en de kwaliteit: metaal wordt direct in warmband gegoten, waardoor het energie-intensieve proces van voorverwarmen en warmwalsen van de staven wordt vermeden.

gestileerde bladeren voor de opsomming van PREFA waarden

4. Koudwalsen en gloeien

Hete coils worden tenslotte door koudwalsen en gloeibewerkingen in kamerovens verwerkt tot de uiteindelijke dikte om de gewenste mechanische eigenschappen van het aluminium te bereiken voordat het wordt gelakt.

gestileerde bladeren voor de opsomming van PREFA waarden

1. Gegoten, gevormd, gelegeerd

Het in zogenaamde aluminiumsmelterijen geproduceerde aluminium wordt in blokken gegoten en vervolgens in walserijen gevormd. Door het toevoegen van verschillende materialen en mineralen kunnen de gewenste eigenschappen van aluminium als legering worden bereikt.

gestileerde tak met bladeren voor de opsomming van de PREFA waarden

2. Coilcoatingproces

Om onze producten weerbestendig te houden en door de jaren heen een visueel aantrekkelijk oppervlak te garanderen, worden onze producten afgewerkt met een hoogwaardig HDP-laksysteem. De lak wordt middels een zogenaamd coilcoatingproces aangebracht.

Gestileerd blad voor PREFA opsommingen van de waarden

3. Recycling

Het gecoilcoate aluminium wordt geproduceerd door recycling van aluminiumschroot in verschillende hoeveelheden, afhankelijk van de legering en de kwaliteit: metaal wordt direct in warmband gegoten, waardoor het energie-intensieve proces van voorverwarmen en warmwalsen van de staven wordt vermeden.

gestileerde bladeren voor de opsomming van PREFA waarden

4. Koudwalsen en gloeien

Hete coils worden tenslotte door koudwalsen en gloeibewerkingen in kamerovens verwerkt tot de uiteindelijke dikte om de gewenste mechanische eigenschappen van het aluminium te bereiken voordat het wordt gelakt.

Productie van primair aluminium

De productie van primair aluminium is uiterst moeizaam. Naast de verbranding van de basisgrondstof is een grote hoeveelheid elektrische energie nodig voor de elektrolyse van gesmolten zout, die uiteindelijk het metalen aluminium oplevert. Het opwekken van deze elektrische energie veroorzaakt momenteel wereldwijd gemiddeld twee derde van de CO2-uitstoot bij de productie van aluminium. Dit kan alleen worden teruggebracht door de energie-efficiëntie van deze centrales te verbeteren en door CO2-neutrale elektriciteitsopwekking (bijv. uit hernieuwbare energiebronnen).

Onze leveranciers maken consequent gebruik van in Europa geproduceerd aluminium, waardoor de uitstoot van onze producten lager is dan het wereldwijde gemiddelde.

Energie-efficiente productie in oostenrijk en duitsland: Voor een compleet systeem met meer dan 5.000 producten

Wie de wereld wil veranderen, begint het beste bij zichzelf. Volgens dit motto proberen ook wij ons steeds verder te ontwikkelen.

Bij onze ontwikkelingen staan toekomstgerichte strategieën en duurzame maatregelen steeds in het middelpunt. Hiertoe tellen we ook onze nieuwe filialen in St.Pölten en het magazijn in St. Georgen. We optimaliseren onze interne productiewegen om de CO2-footprint van onze producten continu te reduceren.

Onze productievestigingen bevinden zich in Marktl (Neder-Oostenrijk), St. Pölten (Neder-Oostenrijk) en Wasungen (Thüringen). Zo zijn wij centraal gelegen voor onze leveranciers in Spanje, Duitsland, Nederland en Italië en voor onze klanten in heel Europa. Gemiddeld 1.377 km leggen onze producten af van onze toeleveranciers tot onze eigen klanten. Dit komt overeen met 155 g CO2eq/kg PREFA aluminiumproducten.

Grafiek met PREFA transport: 57% tonnenkilometer transport primair materiaal, 35% tonnenkilometer transport naar de klant, 8% tonnenkilometer transport intern PREFA

De keuze van het juiste verpakkingsmateriaal

Verpakkingen zijn nodig om producten onbeschadigd en in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Kunststof werd in de afgelopen decennia steeds meer als verpakkingsmateriaal gebruikt. Maar plastic bergen op stortplaatsen en plastic eilanden in de zeeën en oceanen maken duidelijk dat het gebruik van plastic zonder een functionerend recyclingsysteem ons milieu op lange termijn alleen maar schaadt.

Ook daarom worden door ons aan het verpakkingsmateriaal net zo hoge eisen gesteld als aan al onze producten.

De verpakkingsmaterialen die door de leverancier worden aangebracht en die in onze productielocaties als afval ontstaan, worden zo veel mogelijk geoptimaliseerd. Zo wordt momenteel met onze hoofdleverancier een palletsysteem opgebouwd. Hierdoor komen al enkele tonnen afvalhout te vervallen. Het afvalhout dat zich toch nog ophoopt, wordt geleverd aan een producent die van oude, grotendeels defecte pallets nieuwe spaanplaten, houtpellets of andere producten maakt.

Verpakkingsmaterialen die bij onze producties worden toegepast, eindigen voor de klant meestal als afval. Daarom wordt gestreefd naar een hoog percentage recyclebare verpakkingen, zoals hout en karton of papier. Kunststofhoudende verpakkingsmaterialen vormen ongeveer 10% van het jaarlijkse verpakkingsgewicht.

Grafiek met de aandelen verpakkingsmiddelen van PREFA, 54% karton, 32% hout, 6% kunststoffen, 4% alutape, 4% PE-folie, 0% schuimstofdelen, 0% etiketten, aandelen in kg berekend

Decarbonisatie¹ van de industrie

Nog steeds is er veel energie nodig voor de productie van onze dagelijkse consumptiegoederen. Juist wanneer het erom gaat aggregatietoestanden te veranderen of materialen tot bijzonder hoge temperaturen te brengen om bepaalde eigenschappen vorm te geven, is thermische energie vereist. Deze wordt grotendeels door aardgas geleverd. Aardgas kan moeilijk worden gedecarboniseerd. Zolang deze productie noodzakelijk is, kan deze niet zonder compensatiebetalingen volledig koolstofvrij worden gemaakt. Daarom moet de elektrificatie van de productieprocessen in een vroeg stadium worden ingezet.

¹ Chemisch-fysische verwerkingsinstallatie voor gevaarlijk afval

Voortdurende modernisering van productievestigingen

Onze productievestigingen zijn van energie-efficiënte installaties voorzien. Voor de productie van ons gehele productenassortiment zijn slechts geringe hoeveelheden energie nodig. Buigen, vouwen, stansen, reliëf maken, persen en snijden worden uitgevoerd met hydraulische, pneumatische en kniehefboompersen. Jaarlijks onderhoud, regelmatige controles en verbeteringen behouden de capaciteiten van de installaties om ook in de toekomst op verstandige wijze energie te gebruiken. Bij deze productiestappen wordt geen aardgas gebruikt, maar uitsluitend elektrisch gewerkt. Ons stroomverbruik wordt uitsluitend gedekt door elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Bovendien levert een waterkrachtcentrale inmiddels 9,5% van de stroom die nodig is voor de productie van het CAG-bedrijf in Marktl. In 2021 kwam hierbij nog een grote PV-installatie op de daken van onze zusterfabrieken. Hierdoor en door de moderne poedercoatinginstallatie worden slechts 29 g CO2eq/kg PREFA aluminiumproducten uitgestoten.

In de poedercoatinginstallatie worden de aluminiumproducten chroomvrij gepassiveerd waardoor het oppervlak de gewenste eigenschappen krijgt om ook tientallen jaren na installatie nog aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen. Het gebeitste metaal wordt met lakpoeder besproeid en thermisch behandeld. De hierbij gebuikte chemicaliën worden voor afvoer via een verdamper nog van water gescheiden om de afvoerhoeveelheden te minimaliseren. De af te voeren vloeistoffen worden verwijderd in zogenaamde CP-installaties, waar ze worden verwerkt zodat ze aanzienlijk meer in de kringloop van recyclebare materialen kunnen worden teruggebracht. Geen afvalwater of andere chemicaliën komen in de dichtstbijzijnde rivier of het grondwater terecht. Al het afval wordt verzameld en op deskundige wijze verwijderd.

Afvalverwerking

Grafiek met PREFA afvalverwijdering, aandelen: 51% recycling, 38% teruggewonnen materiaal, 6% CP-installatie, 5% thermisch hergebruik

40 jaar garantie – maar oneindige levensduur: Duurzaamheid van de gebruikte materialen

Om de daken en het milieu te beschermen en voor een optimale uitstraling van onze producten worden deze afgewerkt met een speciale lak.
Eerst zijn deze laksoorten vloeibaar. Hier worden bindmiddelen, dwarsverbindingsmiddelen en andere waardevolle additieven bijgemengd en goed vermengd om uiteindelijk in de coating tijdens het verhittingsproces zo snel mogelijk uit te harden. Hierbij worden alle oplosmiddelen die zich nog in de vloeibare verf bevinden verbrand, waardoor het voorgelakte product geen VOC's (vluchtige organische stoffen die bij kamertemperatuur oplossen) in het milieu afgeeft. Bovendien wordt de vrijgekomen warmte nog zinvol naar het proces teruggeleid en hergebruikt. Het waterverbruik wordt geminimaliseerd door continue recirculatie in de verschillende productiefasen.

Alleen met technische 'high-endlak' is een langdurig, uniform uiterlijk mogelijk. We hebben een lak die decennia lang voor stabiliteit zorgt en zelfs in veeleisende regio's zijn glans nauwelijks verliest.

Detailafbeelding van de PREFA dakplaat R.16 met sneeuwstop, dakgoot en afvoerbuis in zwart P.10 incl. bliksembeveiliging en een verticale houten gevel

Wegspoelen van zware metalen

Vele metalen in de bouwindustrie zijn geen zuivere elementen. Ze vereisen diverse legeringsstoffen om de gewenste eigenschappen te creëren. Onder de meeste omstandigheden zijn deze legeringen stabiel. Maar door zure of alkalische weersinvloeden worden oppervlakken beschadigd en afzonderlijke atomen uit de metalen gespoeld. Juist dak-, gevel- en ontwateringssystemen worden continu aan deze weersinvloeden blootgesteld. Als hier legeringen of materialen worden gebruikt die niet beschermd zijn tegen het wegspoelen van zware metalen en andere milieugiffen, kan dit snel tot accumulatieve verontreiniging van de omringende bodem, het drinkwater of de vegetatie leiden.

(Studie „Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser“ vom Bundesamt für Umwelt, Rapperswil, 26.03.2019; Studie „Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen“, Dr Markus Faller, Bern, 14.03.2007: Belastung von Böden durch Schwermetalle und Umweltgifte, Toxine, die im Boden sind, können ausgeschwemmt werden und gelangen entweder über das Grundwasser in unseren Kreislauf oder über Pflanzen, welche auch als Lebensmittel oder Futter für Nutztiere verwendet werden.)

Decennia lang geen gevaarlijke inhoudsstoffen

PREFA-aluminiumproducten hebben 40 jaar garantie, maar een oneindige levensduur. Dankzij de combinatie van een passief metaal en een goede coating kan voor onze producten worden uitgegaan van een minimaal wegspoelpercentage. Bovendien scheiden onze materialen decennia lang geen gevaarlijke inhoudsstoffen af. Ze behouden langdurig hun uiterlijk, beschermen uw huis tegen weersinvloeden en voeren bijna geen materiaal in de grond of het grondwater af. Hierdoor belasten ze het milieu gedurende hun gebruiksfase niet.

Duurzame bronnen voor toekomstige generaties: Omgang met grondstoffen

Een duurzaam gebruik van grondstoffen betekent een efficiënter gebruik van grondstoffen en het behoud van niet-hernieuwbare grondstoffen voor toekomstige generaties. 

In het ideale geval betekent grondstofefficiëntie dat materialen na hun nuttige levensduur zonder kwaliteitsverlies kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Om dit te kunnen garanderen moet ervoor worden gezorgd dat de materialen zodanig worden afgevoerd dat ze daarna kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Aan het einde van de gebruiksduur van een product of gebouw wordt het ontmanteld en overgedragen voor afvoer en verwerking. Alleen als deze afvoer correct wordt uitgevoerd, kan een zo hoog mogelijk quotum aan grondstoffen worden teruggewonnen.. Uit een onderzoek van de European Aluminium Association (EAA) blijkt dat 95% van de in de bouwsector gebruikte aluminiumproducten momenteel kan worden gerecycled.

Afbeelding van de PREFA fabriek in Marktl vanaf een heuvel, op de voorgrond staat een boom op een groene weide, op de achtergrond uitgestrekte Lilienfeld bossen

Een hoger aandeel secundair aluminium is mogelijk als gerecycled aluminium met de juiste legering beschikbaar is. Grondstoffen die bijvoorbeeld voor blikjes worden gebruikt, zijn binnen een jaar weer voor de industrie beschikbaar. Producten met een lange levensduur in de bouw binden de materialen echter tientallen jaren. Daarom kan ervan worden uitgegaan dat het aandeel van schroot in aluminiumproducten voor de bouwsector de komende jaren gestaag zal toenemen.

Kansen door meer hergebruik van schroot

Een hoger schrootaandeel in het primaire materiaal heeft zowel economische als milieurelevante voordelen. Zoals reeds is gebleken uit de CO2-uitstoot van onze producten, wordt een groot deel van de energie juist gebruikt bij de productie van het primaire materiaal of bij de winning van het aluminium. Door een beperking van het gebruik van primair aluminium en een verhoging van het aandeel schroot, zogenaamd secundair aluminium, kunnen deze emissies worden voorkomen. Ook voor de landschappen is een goed functionerende circulaire economie een groot goed. Want gedeponeerd schroot vereist veel plaats die ook anders had kunnen worden benut. Tevens kan het invasieve ingrijpen in het landschap door het verwijderen van aardlagen voor de primaire aluminiumwinning worden vermeden of verminderd door verhoging van het gehalte aan secundair aluminium. Momenteel gebruiken onze leveranciers gemiddeld 77% secundair aluminium bij de productie van hun producten. Afhankelijk van de legering wordt er zelfs een secundair aluminiumaandeel van meer dan 80% in onze producten gebruikt.

Indeling CO2-uitstoot

Recycling van 1 ton aluminium betekent 4 ton minder bauxiet en tot 9 ton minder CO2-uitstoot. Door gebruik van secundair aluminium van onze leveranciers kan voor ons primaire materiaal (23% primair aluminium) een CO2-factor van 4,48 kg CO2-uitstoot/kg primair materiaal worden berekend.

Grafiek met indeling van de CO2-uitstoot bij PREFA: 90,4% primair materiaal aluminium, 4,91% primair materiaal PREFA, 4,70% overige (transport, productie)

Oneindig vaak herbruikbaar: Recycling

Het materiaal aluminium is voor recycling bijzonder geschikt. Behalve de positieve aspecten voor het milieu is recycling van aluminium ook uit economisch oogpunt zeer de moeite waard.

Aluminium wordt gebruikt in de meest uiteenlopende legeringen. Deze verschillen door de gebruikte additieven, bijv. magnesium of koper, die het product verschillende eigenschappen geven, zoals hardheid, weerstand en buigzaamheid.

Schroot wordt daarom zo zuiver mogelijk verzameld en gescheiden. Enerzijds om de gebruikte legering te kennen en te kunnen behouden, anderzijds om bij de verwerking minder materialen voor de legering nodig te hebben. Hierdoor wordt de milieubelasting door zowel de metaalwinning als de legeringsmaterialen gereduceerd. De hoeveelheid schroot die bij de productie van aluminium wordt gebruikt, neemt elk jaar toe. Naar verwachting zal dit aandeel in 2026 zelfs verdubbeld zijn. 

Afbeelding bij schemering van het Polyvalente Cultureel Centrum, in het Belgische Kapellen met de PREFA gevellosange 44 × 44 in mayagoud

Cyclus op lange termijn veranderen

In de afgelopen decennia of de afgelopen eeuw zijn er veel nieuwe recyclebare stoffen in onze cyclus bijgekomen. Vele daarvan zijn al meerdere jaren/decennia in gebruik. Omdat recyclebare materialen niet binnen hun nuttige levensduur worden gerecycleerd of verwijderd, is de technische cyclus momenteel niet volledig gesloten. Veel primaire grondstoffen moeten toegevoegd worden toegevoegd om de cyclus constant te houden. Materialen zoals ijzer, dat al eeuwenlang wordt gedolven, zijn al in grotere mate in de cyclus aanwezig en kunnen daarom een hoger schrootgehalte in de producten hebben. Het doel moet echter zijn om de cyclus op lange termijn zodanig te veranderen dat vooral materialen die al in de cyclus aanwezig zijn worden hergebruikt (schrootaandeel).

Dit materiaal blinkt uit door efficiëntie en esthetische kwaliteit

Expert Jörg H. Schäfer, hoofd recycling en duurzaamheid bij Aluminium Deutschland e.V. (voormalig GDA) kent de goede eigenschappen van aluminium. Volgens hem is er geen ander materiaal dat functioneler, esthetischer en grondstofefficiënter is en dat beter zijn waarde behoudt dan aluminium.

Zonder kwaliteitsverlies altijd weer recycelbaar

De lijst met goede argumenten die Schäfer noemt is lang: Aluminium – blank of met coating, in alle toepassingen – kan zonder kwaliteitsverlies altijd weer worden omgesmolten en in nieuwe, hoogwaardige producten worden gebruikt. Alles bij elkaar maakt aluminium duurzaam bouwen onder ideale ecologische, economische en technische voorwaarden mogelijk.

Blik van onder op de gevel met de gevellosange 20 × 20 in blank naturel

Het gaat om de meerwaarde van aluminium voor de architectuur. Juist vanwege zijn esthetische uitstraling is het bij designers zo populair. De goede verhouding tussen massa en sterkte maakt lichte, fijn gevormde constructies mogelijk die veel ruimte bieden aan creatief design, maar die tegelijkertijd ook zeer robuust zijn. In vergelijking met koper, ijzer en zink is aluminium met een specifiek gewicht van 2,7 gram per cm³ het lichtste metaal voor toepassing in gebouwen. Ook met betrekking tot grondstoffenefficiëntie is het onovertroffen. Hiertoe dragen de geringe onderhoudsbehoefte en de lange levensduur bij.

Jörg H. Schäfer, hoofd recycling en duurzaamheid bij aluminium Deutschland e.v.

Duurzaamheidsbrochure: PREFA

Hieronder kunt u het PREFA-duurzaamheidsbrochure in zijn geheel downloaden. De inhoud heeft betrekking op de PREFA hoofdvestiging in Marktl, Neder-Oostenrijk.

Hier vindt u alle details en informatie over de onderneming en onze Sterke verbintenis tot duurzaamheid. Op een sterke, leefbare toekomst!