Is een PREFA-dak geschikt als bliksembeveiliging?

Als basis voor deze regeling is de ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 bestemd, die geldig is in Oostenrijk. Daarom dienen landspecifieke normen en reglementen in acht te worden genomen.

Metalen daken zijn volgens de norm ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 gedefinieerd als natuurlijk onderdeel van het bliksembeveiligingssysteem. PREFA gladde bandbedekkingen (Prefalz en Falzonal) zijn daardoor toegestaan als een natuurlijk onderdeel van de vanginrichting en PREFA kleine formaten (dakplaten, dakschindels, dakpanelen, daklosanges) als een natuurlijke afleidingsinrichting van het bliksembeveiligingssysteem (aanbrengen van een extra vanginrichting en vastklemmen op de aarding).

Let op: In de norm zijn enkele uitzonderingen gedefinieerd, bijv.: explosiegevaarlijke objecten (munitie-opslag, molens, enz.), objecten waar grote groepen mensen aanwezig zijn (scholen, peuterspeelzalen, enz.), zendinstallaties, kerncentrales, musea, enz.

De geschiktheid van PREFA producten als natuurlijk onderdeel van het bliksembeveiligingssysteem is daardoor objectgerelateerd en dient te worden beoordeeld volgens de geldende normen.

Informatie over de noodzaak en het type uitvoering van de bliksembeveiliging op een object is verkrijgbaar bij een bouwer van bliksembeveiligingsinstallaties of erkende elektricien die zowel voor de montage als voor de wettelijk voorgeschreven oplevering van de bliksembeveiligingsinstallatie bevoegd is. Stel uw vragen ook aan uw gemeente, omdat er eventueel plaatselijk aanvullende bepalingen gelden.

Hoe ontstaat een bliksemflits?

Bij onweer ontstaat er elektrostatische oplading van waterdruppeltjes die wolken vormen. De elektrische ontlading die dan ontstaat, verschijnt in de natuur als bliksemflits (vlamboog). Hoe hoog de waarschijnlijkheid van een blikseminslag in een gebouw is, is afhankelijk van verschillende factoren. Daaronder vallen bijv. ligging, lokale bliksemdichtheid, hoogte en bebouwde oppervlakte van een object. Als een bliksemflits inslaat in een gebouw, dan gebeurt dat meestal op blootgestelde plaatsen. Dat kunnen bijvoorbeeld uitstekende en hoger liggende gebouwdelen of hoeken en randen zijn.

Niet het gemonteerde materiaal, maar de afstand van een object ten opzichte van de ontstaansplaats van de bliksem is voor het inslagdoel van een bliksemflits beslissend. Daardoor trekken metalen daken de bliksem niet aan. PREFA dak- en gevelsystemen van aluminium kunnen de bliksemstromen die bij een blikseminslag optreden, veilig afleiden. Dientengevolge leveren PREFA producten een essentiële bijdrage aan de veiligheid van een gebouw.

Het buitenste bliksembeveiligingssysteem en zijn taak

Het buitenste bliksembeveiligingssysteem bestaat uit een vang-, afleidings- en aardingsinrichting.

Voor het bepalen van de meest waarschijnlijke inslagpunten wordt in de bliksembeveiligingsplanning meestal de bliksembolmethode toegepast. Ter bescherming van het gebouwdeel worden op deze plaats vanginrichtingen aangebracht, waar de bliksemflits wordt gevangen en ten slotte via aan afleiding naar de aardverbinding wordt geleid. Wanneer bij een gebouw metalen componenten of bekledingen (bijv. metalen dak of gevel) aanwezig zijn, dan kunnen deze onder naleving van genormeerde bepalingen fungeren als natuurlijke onderdelen van het buitenste bliksembeveiligingssysteem. Daaruit resulteert op zijn beurt een aanzienlijk besparingspotentieel bij de aanleg van het bliksembeveiligingssysteem.