Waaruit bestaat de dakconstructie van PREFA aluminium daken?

Wij raden aan om PREFA aluminium daken met een geventileerde onderconstructie uit te voeren. De dakbedekking en de thermische isolatielaag worden door een geventileerde tussenruimte gescheiden. Dit heeft als voordeel dat eventueel vocht weer afgevoerd wordt. De dakhuid (zie afbeelding 1) wordt altijd geventileerd uitgevoerd. Het kan echter ook zo zijn dat de hele zolderruimte geventileerd is (zie afbeelding 2).

Afb. 1

Zolderruimte kan ook als woonruimte worden gebruikt (afb. 1):

Bij een tweeschalige dakconstructie wordt, in tegenstelling tot een eenschalige dakconstructie, een ventilatieniveau geïntegreerd (tengels). Met deze maatregel kan ook tussen de dakspanten warmte worden geïsoleerd. Een tweeschalige dakconstructie heeft de voorkeur ten opzichte van een eenschalige dakconstructie (afb. 2), wanneer de zolderruimte mogelijk gebruikt wordt.

Technische afbeelding van een geventileerde dakconstructie. De zolder kan als woonruimte worden gebruikt.

Zolderruimte kan als woonruimte worden gebruikt

Afb. 2

De zolderruimte wordt niet voor woondoeleinden gebruikt (afb. 2):

Bij deze dakconstructie moet het zolderplafond thermisch geïsoleerd zijn (aan het achteraf uitbouwen van de dakconstructie zijn hogere kosten verbonden).

 

Bij de dakconstructie moeten de bouwfysische regels worden nageleefd of aangepast!

Technische afbeelding van een dakconstructie zonder ventilatieruimte. De zolder wordt niet als woonruimte gebruikt.

Zolderruimte wordt niet als woonruimte gebruikt