Hoe kan ik mijn PREFA dak reinigen?

Onderhoud en reiniging

Het dak en de gevel zijn door het weer zeer belaste gebouwdelen. Zon en wind, regen en sneeuw, evenals permanente vochtigheid (in het bos of bij schaduwligging) werken in op de omhulling van het gebouw. Vuilafzettingen (bijv. stof, bladeren, naalden, enz.) kunnen de functie en de uitstraling van de dakbedekking, de gevel of de dakafwatering (bijv. verstopping) aantasten. Daarom is het verstandig om dakbedekkingen en gevelbekledingen evenals dakafwateringssystemen (dakgoten en regenpijpen) periodiek te inspecteren om eventueel optredende veranderingen, beschadigingen of gevolgschades en vervuiling tijdig te herkennen en te kunnen verhelpen.

1. PREFA gekleurd aluminium

Bij lichte verontreiniging, zoals bladeren, stoflaag of vergelijkbaar

 • Borstelen met zachte borstels
 • Schoon water
 • Was- of onderhoudsmiddelen die voor autolakken zijn geschikt (gegevens van de fabrikant van het reinigingsmiddel dienen in acht te worden genomen!)

Bij ernstige verontreiniging, zoals lijmresten, oliën of vetten

 • Gangbare autopolitoer, geschikt universeel reinigingsmiddel; gegevens van de fabrikant van het reinigingsmiddel dienen in acht te worden genomen!
 • Kortstondig kan een beetje spiritus worden gebruikt

Conclusie

 • Na gebruik van elk reinigingsmiddel voldoende met schoon water naspoelen
 • Bij de reiniging van glas, gevels, terrassen, enz. die zich in de onmiddellijke nabijheid van plaatwerk bevinden, gelden voor de reiniging ook de eerder genoemde punten.
 • Niet reinigen bij directe zonnestraling!
 • Neem de verwerkingsaanwijzingen en de richtlijnen van de fabrikant van het betreffende reinigingsmiddel in acht!
 • Gebruik nooit aceton, nitro-verdunning of vergelijkbare oplosmiddelen en geen producten met een schurende werking voor de reiniging!
 • Bij matte kleuren kunnen door het polijsten veranderingen aan de structuur of in de glans optreden.
 • Test het reinigingsmiddel en de reinigingsmethode eerst op niet-zichtbare delen.
 • Repareer fijne krasjes niet met lakken (kleurverschillen na langere tijd mogelijk).

2. Blank aluminium

Blank aluminium is een natuurproduct dat onder invloed van water en zuurstof een oxidatielaag vormt. Vochtige handen of reinigingsmiddelen stimuleren dit natuurlijke proces en leiden tot markeringen (oxidatieverschijnselen) op de blanke oppervlakte.

Let op: blank aluminium heeft een walsstructuur en vertoont door de productie veroorzaakte wrijfsporen (door inkorten, splijten, wikkelen) die vrijwel niet meer kunnen worden verwijderd. Deze wals- en wrijfsporen dienen als typisch beeld te worden geaccepteerd.

Bij de bewerking van blank aluminium kunnen bovendien krasjes ontstaan. Fijne bewerkingssporen of oxidatievlekken die zijn ontstaan, kunnen naderhand nauwelijks worden verbeterd. Polijsten of schuren veroorzaakt een verandering van de walsstructuur en verbetert in het algemeen het beeld niet. Er mag door het gebruik van reinigingsmiddelen, ongeacht van welke soort, nooit worden geprobeerd om deze ontwikkelde laag te verwijderen. Reinig uitsluitend met schoon water (stoomreiniger max. 50 °C). Eventuele vlekken vormen zich afhankelijk van de weersinvloeden en de chemische reactie van diverse stoffen (kalk, cement, zwavel, enz.).

3. Begroeiing (algen, korstmossen en mossen)

Algen, korstmossen en mossen kunnen zich onder bepaalde randvoorwaarden vormen op alle oppervlakken, zoals hout, glas, beton, stuukwerk, metaal (uitzondering toxische beïnvloeding bij koper). Daarbij vormen blanke of bandgecoate aluminium platen geen uitzondering. Plaatsen aan het gebouw die gevoelig zijn voor begroeiing, bevinden zich daar waar bomen in de buurt, dooiwater, lagen arm aan zon en/of permanent hoge vochtigheid aanwezig zijn. Een andere factor is dat objectgerelateerd, alle naderhand geïsoleerde bouwconstructies de warmtestroom naar buiten verminderen en daardoor de droogfase vertragen van het omhullingsoppervlak van het gebouw.

Het optreden van alle soorten begroeiing is alleen te verwachten bij geschikte omgevingsomstandigheden. Indien een stimulerende factor wegvalt, ontstaat er ook geen begroeiing. Algen, korstmossen en mossen vormen in principe alleen een visuele aantasting van het beeld resp. is een natuurlijk fenomeen. Bij onze producten leiden deze tot geen enkele beïnvloeding van het materiaal. De eigenaar moet erover beslissen of naar zijn mening de betreffende oppervlakken eigenlijk wel dienen te worden gereinigd.

Reinigingsaanwijzingen bij visuele aantastingen door afzettingen: 

Bij afzettingen kan het afspoelen met een stoomreiniger (max. 50 °C) onder toevoeging van biologisch afbreekbare, lakcompatibele reinigingsmiddelen (autolakreiniger) het gewenste resultaat leveren. Op dezelfde wijze kan een gangbare algicide tegen algen en een fungicide tegen schimmels worden gebruikt. Het doel van deze behandeling is het vernietigen van resterende sporen en andere cellen van micro-organismen. Let er bij het gebruik van chemicaliën op dat deze om milieuredenen niet in de grond terechtkomen en dat het reinigingsmiddel compatibel is met lak en aluminium. (Richtlijnen van de fabrikant en het gegevensblad van het chemische product in acht nemen)

In het algemeen moet na de reiniging rijkelijk met schoon water worden gespoeld.

Conclusie:

 • Er bestaat geen permanente bescherming nadat een reinigingsbeurt is uitgevoerd. Het kan zijn vereist om het reinigingsproces na een bepaalde tijd te herhalen.
 • Reiniging en onderhoud van onze producten vormen geen onderdeel van de PREFA garantie.

 

Reiniging en onderhoud van onze producten vormen geen onderdeel van de PREFA garantie.